traffic analysis

Amazing Grace - imn creştin"Amazing Grace" este un imn creştin scris de poetul englez şi clericul John Newton (1725-1807). A fost publicat în 1779. El tramsmite mesajul că iertarea şi eliberarea sunt posibile indiferent de păcatele oamenilor şi că sufletul poate fi eliberat din disperare, prin voia lui Dumnezeu.
"Amazing Grace" este una dintre piesele cele mai cunoscute în ţările vorbitoare de limbă engleză.

Newton a scris aceste cuvinte din experienţa personală.
A crescut fără nicio credinţă religioasă, dar drumul vieţii sale a fost presărat cu o varietate de întorsături şi coincidenţe, care au fost adesea puse în mişcare de nesupunerea sa recalcitrantă.
A intrat în Royal Navy şi a devenit marinar, participând la comerţul cu sclavi.
Într-o noapte cu o furtună teribilă, nava a fost foarte grav avariată. El s-a speriat într-atât de tare, încât a strigat spre Dumnezeu, cerându-i milă. Acel moment a marcat începutul convertirii sale spirituale. S-a mai ocupat de comerţul cu sclavi timp de câţiva ani, până când a renunţat să mai iasă pe mare şi a început să studieze teologia.

Hirotonisit în Biserica Anglicană în 1764, Newton a devenit preot în Olney, Buckinghamshire, unde a început să scrie imnuri împreună cu poetul William Cowper. "Amazing Grace" a fost scris pentru a ilustra o predică în ziua de Anul Nou din 1773. Nu se cunoaşte dacă a existat vreun acompaniament care să însoţească versurile, este posibil ca iniţial să fi apărut fără muzică.

Versurile s-au tipărit pentru prima oară în 1779 în Anglia, unde au fost menţinute într-o oarecare obscuritate. În Statele Unite însă, "Amazing Grace" a fost extins până la Marea Trezire de la începutul secolului al 19-lea. Versurile au fost interpretate pe mai bine de 20 de melodii, dar în 1835 au fost puse pe melodia numită "New Britain", care este cel mai frecvent cântată şi astăzi.

Autorul Gilbert Chase scrie că "Amazing Grace" este "fără nici o îndoială cel mai cunoscut dintre toate imnurile", iar Jonathan Aitken, un biograf al lui Newton estimează că este cântat de aproximativ 10 milioane de ori pe an. A avut o influenţă deosebită în muzica popoarelor şi a devenit o emblemă spirituală a afro-americanilor.

Fragment din film


Melodia interpretată de Il Divo.